Negatieve energie - Spookhuizen

 

Algemeen

Zolang de aarde bestaat hebben zich dramatische gebeurtenissen voorgedaan. Oorlogen en natuurrampen, die vele doden tot gevolg hadden, hebben hun sporen nagelaten in het geheugen van mensen. Maar ook de plekken op aarde, waar deze drama’s zich hebben voltrokken, bezitten een geheugen. De angsten en emoties van mensen zijn, soms nog eeuwen later, voelbaar op die locatie.

Van negatieve locatie tot spookhuis

Een huis dat op zo’n emotioneel belaste plaats gebouwd wordt, kan zich ontwikkelen tot een woonomgeving waar negatieve energie zich clustert, ja zelfs de karakteristieken van een spookhuis krijgt.
Negatieve energie kan zich opstapelen als:

 • De bewoners van het huis zich negatief gedragen, bijvoorbeeld door voortdurend ruzie te maken.
 • De energie in de grond waarop het huis gebouwd is, wordt verstoord door breuklijnen in de aardkorst en/of ondergrondse wateraders. (zogenaamde geopathologie )
 • De negatieve sfeer in huis zo omvangrijk is dat entiteiten er een schuilplaats vinden.
 • Er een overmaat aan elektro-magnetische straling is, als gevolg van een veelheid aan elektrische apparatuur in uw woonomgeving.
 • Een combinatie van de vorige vier mogelijkheden.

Klachtenpatroon

Als u in een dergelijk huis woont, kunt u het volgende opmerken:

 • u voelt zich thuis moe en/of rusteloos.
 • u heeft thuis een onveilig gevoel.
 • u slaapt slecht.
 • u bent thuis onderhevig aan onverklaarbare stemmingswisselingen, meestal depressief van aard.
 • u voelt thuis onverklaarbare tocht- of windvlagen en koude.
 • u hoort in uw huis onverklaarbare geluiden, bijvoorbeeld voetstappen.
 • u ziet in uw huis onverklaarbare bewegingen van voorwerpen, deuren of gordijnen.
 • elektrische apparaten gaan ongecontroleerd aan en uit.
 • u heeft het gevoel aangeraakt te worden.
 • u ruikt een onaangename lucht.
 • uw baby huilt voortdurend.
 • uw huisdieren reageren angstig of agressief.

Werkwijze en tarief

Als bovengenoemde kenmerken op u van toepassing zijn, dan kunt u contact met mij opnemen. Ik kan dan op grond van een foto of plattegrond van uw huis voelen of er inderdaad sprake is van ernstige negatieve belasting.
Soms is het nodig om uw huis ter plaatse energetisch te reinigen om de energie van uw huis weer in harmonie te brengen.

Het energetisch reinigen van uw huis neemt veel tijd in beslag. De duur hangt af van de grootte van het huis en de mate van belasting van het huis.

Het tarief bedraagt € 60,- per uur.

NB Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar!