Negatieve energie - Entiteiten

 

Algemeen

Als een mens overlijdt, blijft zijn stoffelijk omhulsel, zijn lichaam, op aarde achter. Zijn geest reist naar de lichtsfeer, waarin hij, wat betreft zijn spiritueel ontwikkelingsniveau, thuishoort. Dit niveau hangt niet af van zijn maatschappelijke status op aarde of materieel bezit. Het heeft uitsluitend te maken met de mate waarin een mens zich gedurende zijn leven liefdevol heeft opgesteld en geuit. Elke geest kan zijn eigen lichtsfeer/ geestelijke bestemming na zijn dood bereiken tenzij:

 • Hij niet wil, omdat emoties die met aardse zaken te maken hebben hem meer naar de aarde trekken dan naar het licht.
 • Hij de mogelijkheid om naar het licht te reizen negeert, bijvoorbeeld omdat hij nog niet weet dat hij overleden is.
 • Hij nog zo weinig geëvolueerd is op het pad van de liefde dat zijn bestemming een donkere sfeer is. In dit geval bereikt de geest wel zijn bestemming, maar niet een van de lichtere sferen.

Entiteiten

Dolende geesten, die om wat voor reden dan ook hun lichtsfeer nog niet hebben bereikt, worden entiteiten genoemd. Sommige entiteiten staan, na een periode van verwarring, open voor hulp uit geestelijke sferen en reizen alsnog naar hun bestemming. Anderen blijven hun blik op de aarde richten en proberen weer deel te nemen aan het aardse leven. Daartoe zoeken ze een gastheer of -vrouw. Door zich te hechten aan hun energieveld (aura) proberen entiteiten invloed uit te oefenen op aardse zaken.
Voor de gastheer/-vrouw kan zo’n auralifter zeer belastend zijn. Er bestaan verschillende gradaties van beïnvloeding. We onderscheiden entiteiten die:

 • zich voortdurend in de buurt van bepaalde mensen ophouden,
 • zich nestelen in het energieveld (aura) van mensen,
 • volledig bezit nemen van lichaam en geest van mensen.

Ongunstige omstandigheden

Sommige omstandigheden kunnen verzwakking of beschadiging van het menselijk energieveld veroorzaken en daarmee de weg vrij maken voor auralifters.
Bijvoorbeeld:

 • een ongeluk met veel lichamelijk letsel.
 • totale uitputting als gevolg van ziekte of stress.
 • verslavingen aan alcohol of drugs.
 • een psychisch trauma.
 • een sterk negatieve levenshouding.
 • het experimenteren met spiritistische spelletjes, zoals glaasje draaien.
 • het bewust opzoeken van demonische macht en zwarte magie.

Klachtenpatroon

De persoon die belast wordt door entiteit(en) kan de volgende klachten ontwikkelen:

 • Onverklaarbare vermoeidheid.
 • Het gevoel belemmerd of tegengehouden te worden.
 • Concentratiestoornissen en duizeligheid.
 • Negatieve gedachten en - stemmingen die men van zich zelf niet kent.
 • Plotselinge gedragsveranderingen, bijvoorbeeld excessief drinken, agressief of depressief worden.
 • Onverklaarbare angsten en onrust.

Dit is slechts een greep uit het scala aan klachten die auralifters bij hun gastheer kunnen veroorzaken. Elk mens met een gezond energieveld bezit echter een natuurlijke bescherming tegen dergelijke indringers. Soms is de aura echter zodanig verzwakt dat binnendringen mogelijk wordt.

Werkwijze en tarief

Mocht er sprake zijn van een of meerdere bovengenoemde klachten, dan kunt u contact met mij opnemen. Na uitsluiting van eventuele andere oorzaken van uw klachten, zal ik proberen om u van de negativiteit te bevrijden.
Voor het verwijderen van entiteiten en negatieve energie uit uw energieveld is het noodzakelijk om naar mijn praktijk in Den Haag te komen. De behandeling neemt minstens 1,5 uur in beslag.

NB Het verwijderen van negatieve energie wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed!