Healing - Werkwijze

 

Kennismakingsprocedure

Als u voor de eerste keer in mijn praktijk komt, zal ik met u de volgende procedure doorlopen. Ik wil graag weten:

 • Met welke hulpvraag u bij mij komt.
 • Of uw klachten recent zijn opgetreden of chronisch van aard zijn.
 • Wat u van mij als therapeut verwacht.
 • Wat uw medische voorgeschiedenis is, d.w.z. hoe uw gezondheid tot nu toe is geweest.
 • Of u (nog) in behandeling bent bij een arts, specialist of andere therapeut.
 • Of u medicijnen gebruikt en zo ja, welke.

Als energetisch therapeut zal ik nooit een reguliere therapie ontraden of doorkruisen. Evenmin zal ik u adviseren om met door een arts voorgeschreven medicijnen te stoppen.

De behandeling

Nadat ik een duidelijk beeld heb gekregen van uw hulpvraag en het ook voor u duidelijk is wat u van mij kunt verwachten, begin ik met de eerste behandeling.
De werkwijze is als volgt:

 • Ik behandel u terwijl u op een stoel zit.
 • Omdat de genezende energie alles doordringt, kunt u uw kleding (geheel) aanhouden.
 • Ik leg mijn handen op het lichaam, maar meestal raak ik alleen uw energieveld (aura) aan.
 • Ik maak bewegingen met mijn handen om de energie te sturen.
 • U kunt de werking van de energie voelen als warmte, kou, tintelingen en dikwijls als een loom makende ontspanning.

Nabespreking

Aansluitend bespreek ik met u waar ik blokkades in uw energiesysteem heb aangetroffen en wat de mogelijke oorzaak van die blokkades is.
De behandeling is er op gericht om:

 • Inzicht te krijgen in de gedragspatronen die blokkades hebben opgeworpen en in standhouden.
 • Doorstroming in de energiehuishouding te bevorderen.
 • Afvalstoffen los te maken.

Het is van belang om te weten dat door het loskomen van afvalstoffen de symptomen van de kwaal aanvankelijk kunnen toenemen. Ook kunt u zich extra moe voelen. Dit is echter geen reden tot ongerustheid. Het betekent juist dat de genezende energie zijn werk doet.

Duur en frequentie van behandelen

Het eerste consult duurt 1,5 uur. Hierin vinden de anamnese (registratie van de medische voorgeschiedenis) , formulering van de hulpvraag en de eerste behandeling plaats.
Als we beiden tevreden zijn over het eerste contact:

 • Spreek ik in de regel nog 2 behandelingen met u af van een uur met een frequentie van 1 x per week. Dat is nodig om uw herstellende vermogen maximaal te activeren. Na 3 weken kijken we samen naar het resultaat. Daarna besluiten we of het zinvol is om door te gaan met behandelen.
 • Vervolgens stel ik met u een behandelplan op. Aanvankelijk zullen de behandelingen nog wekelijks plaatsvinden, maar bij structurele verbetering kunnen we de duur van de consulten bekorten en de frequentie verminderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitzicht op de tuin