Healing - Tarieven

 

Tarieven en voorwaarden

 • Het eerste consult met intake duurt 1,5 uur en kost € 90,00
 • De volgende 2 consulten duren een uur.
 • Het tarief is € 60,- per uur.
 • Na evaluatie van de eerste 3 consulten kijken we samen hoeveel behandelingen nodig zijn en hoeveel tijd we voor een consult moeten uittrekken.
 • Na afloop van de behandeling wordt contant afgerekend.
 • Afspraken, die u niet kunt nakomen, dient u tenminste 24 uur van te voren af te zeggen.
 • Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Vergoeding en zorgverzekeraars

Na afloop van de behandeling krijgt u van mij een kwitantie. Daarop staan de gegevens vermeld, die voor uw zorgverzekeraar van belang zijn.
Als u aanvullend verzekerd bent, vergoeden de meeste zorgverzekeraars mijn consulten. Deze vergoeding gaat niet af van uw eigen risico ! Gaat u zelf in uw verzekeringspolis of bij uw zorgverzekeraar na of, en onder welke voorwaarden, u voor vergoeding in aanmerking komt.

Beroepsvereniging VVET en beroepsregister RBCZ

Ik ben lid van de VVET en van het beroepsregister RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Op de website van de RBCZ kunt u daar meer over lezen.
Mijn therapievorm valt onder de energetische therapie en de subcategorie: paranormaal therapie.

Registratienummers

 • Registratienummer VVET: 209
 • Registratienummer RBCZ: 101035 R
 • Mijn AGB code: 90/029778
 • Kamer van Koophandel: 27.37.4634.0000