Biografie

 

Opleiding en werk

Ik ben in 1957 in Rotterdam geboren. Na mijn gymnasiumopleiding verhuisde ik naar Leiden, waar ik aan de universiteit geschiedenis en kunstgeschiedenis studeerde. Beide studies sloot ik af met het doctoraal examen. Daarna werkte ik als journalist en schreef ik talrijke artikelen over beeldende kunst voor kranten, tijdschriften en musea.

Geneeskrachtige vermogens

Rond mijn 35ste jaar ontdekte ik mijn paranormale en geneeskrachtige vermogens. Een vriendin werd geveld door acute rugklachten. In een troostend gebaar legde ik een hand op de pijnlijke plek. Tot mijn verbazing werd mijn hand gloeiend heet en trok haar rugpijn weg.
Deze gebeurtenis was het begin van mijn zoektocht naar de sluimerende vermogens, die ik als kind al had, maar die ik tot dan toe nooit had kunnen duiden.

HBO studie aan het Johan Borgman College

Om op verantwoorde en therapeutische wijze met mijn geneeskrachtige vermogens om te kunnen gaan, volgde ik een HBO-studie voor paranormale therapie aan het Johan Borgman College (HJBC) in Utrecht. Daar ontwikkelde ik mijn talent en kreeg mijn gave meer diepgang.

Praktijk in Den Haag

Sinds 1996 voer ik praktijk voor energetische therapie met als specialisatie paranormaal therapie in Den Haag. De therapie versterkt het immuunsysteem, waardoor mensen sneller in balans komen.

Beroepsvereniging: Verbond van Energetisch Therapeuten (VVET)

Ik ben lid van het Verbond van Energetisch Therapeuten (VVET).

Mijn therapievorm valt onder de categorie:energetische therapie.
Mijn lidmaatschap de VVET garandeert u, dat u:

 • een op HBO-niveau afgestudeerd therapeut consulteert.
 • bij een therapeut van onbesproken gedrag komt.
 • bij een groeiende groep zorgverzekeraars voor vergoeding van het consult in aanmerking komt.
 • een therapeut bezoekt die:
  • zich steeds bijschoolt.
  • u in een goede en schone praktijkruimte ontvangt.
  • een aparte wachtruimte ter beschikking heeft.
  • uw privacy waarborgt.
  • zich houdt aan het beroepsgeheim.
  • lid is van de RBCZ

Mijn registratienummer van de VVET is 209.

De RBCZ

RBCZ ( Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

De stichting staat borg voor een onafhankelijk klacht- en tuchtrecht, ondergebracht bij de TCZ, het tuchtcollege van de RBCZ. In conflictsituaties met uw therapeut kunt u met uw beklag bij deze instantie terecht. Een onderzoekscommissie zal de klacht dan onderzoeken en de therapeut zonodig voordragen voor rechtsvervolging.

Mijn registratienummer als therapeut bij de RBCZ is 101035R.

Flora aan tafel