Astrologie - Geboortehoroscoop

 

De hemellichamen zijn continu in beweging. Elk moment kent dus een andere plaatsing van de sterren. Ook een geboortemoment van een mens heeft een uniek sterrenpatroon. Om zicht te krijgen op de betekenis van dat patroon kan ik een geboortehoroscoop voor u maken. Een geboortehoroscoop geeft zicht op eigenschappen, mogelijkheden, wensen en keuzemomenten in uw leven. Hij geeft geen zicht op zekerheden en feiten.

Wat kunt u uit een geboortehoroscoop opmaken?

Een geboortehoroscoop:

 • Geeft inzicht in uw karakter.
 • Maakt duidelijk welke indruk u maakt op anderen.
 • Geeft aan welk beroep het beste bij u past.
 • Werpt licht op uw talenten en frustraties.
 • Verklaart welke thema’s u in dit leven uitdiept.
 • Laat zien of u gebruik maakt van uw intuïtie.
 • Verduidelijkt hoe u omgaat met materieel bezit.
 • Maakt inzichtelijk in welke periodes van uw leven u tegenwerking voelt en wanneer het u voor de wind gaat.

Werkwijze

Om een geboortehoroscoop te kunnen maken heb ik 3 gegevens van u nodig:

 • De naam van de gemeente en het land waar u geboren bent.
 • De geboortedatum
 • De exacte geboortetijd.

Bijvoorbeeld: Prinses Beatrix, 31-01-1938, Soest, 09.47 uur.

De geboortetijd dient zo precies mogelijk gegeven te worden. Bij twijfel kunt u de afdeling bevolking van de gemeente, waar u geboren bent, raadplegen door een uittreksel uit het geboorteregister inclusief geboortetijd te vragen.
(De meeste gemeenten berekenen hiervoor een klein bedrag.)

Op grond van deze gegevens :

 • Maak ik een berekening van de planeetstanden op uw unieke geboortemoment.
 • Maak ik een horoscooptekening, waarin de stand van de sterren en planeten tegen de achtergrond van de 12 tekens van de dierenriem in symbool wordt weergegeven.
 • Nodig ik u uit voor een horoscoopduiding in mijn praktijk. Het gesprek wordt opgenomen zodat u het thuis nog eens kunt beluisteren. Het gesprek duurt minimaal 1 uur.
 • Tarief: het berekenen, tekenen en duiden, inclusief de opname van het gesprek, kost € 180,-

NB: Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar!